GIỚI THIỆU

AHTC Giúp mỗi ngày trở nên tốt hơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
CHÂU Á (AHTC)

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Tầm nhìn:

Trở thành một trong những công ty tiên phong tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Nano vào cuộc sống của con người.

Sứ mệnh:

Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm ứng dụng công nghệ Nano thân thiện với sức khỏe con người và môi trường